News
21 January 2020 (Tuesday) at 13.15 hr in room 321
the lecture
Technologia warstw diamentopodobnych (DLC) wytwarzanych metodą RF ICP PECVD do zastosowań w mikro- i optoelektronice
will give
Dr Wojciech Kijaszek
Katedra Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Thomas Skordas (European Commission)
Horizon 2020 and Photonics